• Havbro

  «BINDER KYSTEN SAMMEN»


  Menneskets bruk av flytebroer er kjent fra tidens morgen, men fullepotensialet i teknikken er ikke blitt utnyttet, - både fordi skipspassasje har vært vanskelig og fordi anvendelsen av tradisjonelle flytebroer har vært begrenset til beskyttede farvann.

  I Norge har en god erfaring med spesielt to flytebroer, Nordhordlandsbrua og Bergsøysundbrua. Disse er bygget av Statens Vegvesen i Norge, i samarbeid med norske ingeniørmiljøer, og har fått en vakker og funksjonell utforming, der flytebroene glir inn i fjordlandskapet på en naturlig og lite dominerende måte.

  Utviklingsprosjektet om Havbroer har som formål å søke gode løsninger for fremtidens fjordkryssinger i Norge, slik som :

  • Kryssing av brede fjorder: fra 1 -10 km
  • Anvendelse Havbroer i værutsatte fjordåpninger med store bølger
  • Passasje av store skip
  • Konkurransedyktige kostnader
  • Møte strengeste sikkerhetskrav


  I utviklingsarbeidet med Havbroene kombineres tilgjengelig kunnskap fra kjente broer med kunnskap fra avansert offshore teknologi fra Nordsjøen. Ny kombinasjon av kjente teknikker fra forskjellige områder, - åpner muligheten for nye løsninger på nye områder

  Eksempler på Havbroer som er vist på disse sidene er utviklet under ledelse av marin teknologi firmaet LMG Marin AS i samarbeid med andre fagmiljøer, slik som ingeniørfirmaet Smidt og Ingebrigtsen AS, Marin Teknisk Senter i Trondheim og oppfinner av nettverksbuebroen, dr.ing Per Tveit.

 • Om Oss

  Utviklingsprosjektet om Havbroer er ledet av LMG Marin AS i samarbeid med andre fagmiljøer, slik som ingeniørfirmaet Smidt og Ingebrigtsen AS, Marin Teknisk Senter i Trondheim og oppfinner av nettverksbuebroen, dr.ing Per Tveit.

  Utviklingsprosjektet om Havbroer, som har fått navnet PonteMar (Ponte de Mar = Havbro / Ocean Bridge) har mulighet for bred anvendelse både i Norge og i utlandet, og vil kreve samarbeid og ressurser fra en rekke, sterke fagmiljøer på en rekke områder.

  LMG Marin AS er et av Europas ledende, uavhengige ingeniørfirma innen skipsdesign og marin teknologi, og har bred erfaring fra prosjektsamarbeid med andre spesialfirma, der formålet er å utvikle nye, krevende skipsdesign eller flytende konstruksjoner med nye anvendelser.

  LMG Marine

  I 2013 markerer LMG Marin AS sitt 70 - års jubileum, med referanser fra mer enn 1000 skip og flytere, bygget ved skipsverft fra hele verden. I dette jubileumsåret har LMG Marin mer enn 20 skip under bygging ved en rekke verft. Dette innbefatter 14 dypvanns boreskip som skal leveres fra to brasilianske verft i tidsrommet 2015-2019, med en samlet bygge-verdi på over NOK 70 mrd.

  LES MER OM VÅRE PROSJEKTER
 • Havbro

  Havbroer er en ny generasjon flytebroer. Havbroer er utviklet for å kunne krysse de bredeste fjordene i Norge. Ved å kombinere mange års positive erfaringer, fra flytebroer i Norge med moderne offshore teknologi, kan havbroene også utformes for å fungere under ekstreme værforhold.

  Havbroene har en rekke fordeler - sammenliknet med andre brotyper og undersjøiske tunneler:

  Utforming

  • Tilpasses fjordbredder fra 1 – 10 km
  • For både skjermede og værutsatte fjorder
  • Dimensjoneres etter lokale trafikkforhold , med 2 – 4 kjørebaner
  • Myke trafikanter: Korte og direkte gang/sykkelstier til andre siden av fjorden
  • Høghastighetstog kan inkluderes eller forberedes


  Økonomi og Prosjektering

  • Økonomisk attraktive for brede fjordsamband i Norge
  • Tilnærmet konstant meterpris – uavhengig av lengde
  • Gunstige vedlikeholdskostnader
  • Standardiserte løsninger gir effektiv bygging


  Fjordlandskap

  • Trafikk tilføres nær havnivå, på begge sider av fjorden
  • Trafikk kan ledes direkte inn på lokalt veinett – eller i tunnel
  • Høge, dominerende brotårn ved land unngås
  • Lange, dominerende tilførselsviadukter over bebygde områder unngås


  Skips- og båttrafikk

  • Seilingsløp for store skip er midtfjords
  • Møter Kystdirektoratets krav til lokal seilingsbredde (400 – 700 m), seilingshøyde (40 – 80 m) og seilingsdybde (20 – 30 m)
  • Flere seilingsløp for store skip er mulig
  • Småbåt-trafikk under brobjelke i hele broens lengde


  Sikkerhet

  • Utformes for å møte de strengeste sikkerhetskrav
  • Utformes for å overleve skipskollisjoner iht krav
  • Minimal bevegelse av Havbroen, selv i store bølger


  Byggeteknikk

  • Prefabrikasjon av stålseksjoner ved utenlandsk verft
  • Transport til Norge tilgjengelige spesialskip
  • Sammenstilling av bromoduler ved norske verft
  • Marine operasjoner for sammenstilling av Havbro
  • Rasjonell byggeteknikk med standardiserte løsninger gir kort byggetid


  eksisterende flytebroer

 • Andre Flytebroer

  De mest kjente flytebroene i Norge er Bergsøysundbrua og Nordhordlandsbrua med følgende data:

  Bergsøysundet

  Bergsøysundet

  Total lengde 931 m
  Seilingshøyde 6 m
  Hovedspenn 106 m
  Åpnet 1992
  Design & Prosjekt Statens Vegvesen  Nordhordalandsbrua

  Nordhordalandsbrua

  Total lengde 1614 m
  Seilingshøyde flytebro 5,5 m
  Seilingshøyde høybro 32 m
  Total lengde 1246 m
  Åpnet 1992
  Design & Prosjekt Statens Vegvesen
 • Kontaktinformasjon

  Tekst og bilder fra disse nettsidene kan lastes ned og brukes under forutsetning av at opphav nevnes.

  For ytterligere informasjon, kontakt LMG Marin AS :

  Postadresse
  Pontemar
  c/o LMG Marin
  Postboks 2424, Solheimsviken
  5824 Bergen

  Besøksadresse
  Solheimsgaten 16
  5824 Bergen

  Telefon : +47 55 59 40 00
  Fax : +47 55 59 40 01
  E-post : office{a}lmgmarin.no  Illustrasjoner

  For høyoppløselige bilder kontakt NORDWEST3D

  Kontaktinformasjon
  Telefon : +47 57 84 80 10
  Mobil : +47 97 02 09 40
  E-post : post{a}nordwest3d.com
 • Nordwest 3d

  Havbro/Pontemar prosjektet er visualisert av NORDWEST3D.

  NORDWEST3D holder til i Måløy i Sogn og Fjordane, og har spesialisert seg på å visualisere prosjekter og konsepter med bilder og animasjoner.

  NORDWEST3D tilbyr tjenester innen design, konstruksjon, film, visualisering og animasjon.

  WWW.NORDWEST3D.COM
 • Hurtigtog for Møre-aksen

  Intercity - Bergen - Stavanger
  Hafast

 • Bjørnafjorden

  Halhjem - Rekstern

  Fakta
  Lengde : 5000m
  Seilingshøyde : 40m
  Veibaner : 4
  Havmiljø : Skjermet

  Bilder

  Bjornafjorden: image 1 0f 5 thumb
  Bjornafjorden: image 2 0f 5 thumb
  Bjornafjorden: image 3 0f 5 thumb
  Bjornafjorden: image 4 0f 5 thumb
  Bjornafjorden: image 5 0f 5 thumb
 • Boknafjorden

  Ytre Boknafjord

  Fakta
  Lengde : 7500m
  Seilingshøyde : 70m
  Veibaner : 4
  Havmiljø : Eksponert

  Bilder

  Boknafjorden: image 1 0f 2 thumb
  Boknafjorden: image 2 0f 2 thumb
 • Bømlafjorden

  Stord Syd

  Fakta
  Lengde : 2120m
  Seilingshøyde : 40m
  Veibaner : 4
  Havmiljø : Skjermet
  Opsjon : Rigg-sluse

  Bilder

  bomlafjorden: image 1 0f 1 thumb
 • Halsafjorden

  Halsaneset - Urdneset

  Fakta
  Lengde : 2180m
  Seilingshøyde : 40m
  Veibaner : 2
  Havmiljø : Skjermet

  Bilder

  halsafjorden: image 1 0f 4 thumb
  halsafjorden: image 2 0f 4 thumb
  halsafjorden: image 3 0f 4 thumb
  halsafjorden: image 4 0f 4 thumb
 • Langfjorden

  Åfarnes - Sølsnes

  Fakta
  Lengde : 2160m
  Seilingshøyde : 40m
  Veibaner : 2
  Havmiljø : Skjermet

  Bilder

  langfjorden: image 1 0f 2 thumb
 • Moldefjorden

  Molde - Vestnes

  Fakta
  Lengde : 8000m
  Seilingshøyde : 40m
  Veibaner : 2
  Havmiljø : Skjermet

  Bilder

  moldefjorden: image 1 0f 2 thumb
  moldefjorden: image 2 0f 2 thumb
 • Nordfjorden

  Anda - Lote

  Fakta
  Lengde : 1830m
  Seilingshøyde : 70m
  Veibaner : 2
  Havmiljø : Skjemet

  Bilder

  Nordfjorden: image 1 0f 3 thumb
  Nordfjorden: image 2 0f 3 thumb
  Nordfjorden: image 3 0f 3 thumb
 • Oslofjorden

  Moss - Horten

  Fakta
  Lengde : 5000m
  Seilingshøyde : 80m
  Seilingsleder : 2
  Veibaner : 4
  Havmiljø : Eksponert

  Bilder

  Oslofjorden: image 1 0f 6 thumb
  Oslofjorden: image 2 0f 6 thumb
  Oslofjorden: image 3 0f 6 thumb
  Oslofjorden: image 4 0f 6 thumb
  Oslofjorden: image 5 0f 6 thumb
  Oslofjorden: image 6 0f 6 thumb
 • Oslofjorden

  Sør for Drøbak

  Fakta
  Lengde : 2000m
  Seilingshøyde : 70m
  Veibaner : 4
  Havmiljø : Skjermet

  Bilder

  Oslofjorden 2: image 1 0f 4 thumb
  Oslofjorden 2: image 2 0f 4 thumb
  Oslofjorden 2: image 3 0f 4 thumb
  Oslofjorden 2: image 4 0f 4 thumb
 • Sognefjorden

  Lavik - Oppedal

  Fakta
  Lengde : 4000m
  Seilingshøyde : 70m
  Veibaner : 2
  Havmiljø : Skjermet

  Bilder

  Sognefjorden: image 1 0f 2 thumb
  Sognefjorden: image 2 0f 2 thumb
 • Sulafjorden (Hafast)

  Hareid - Nøringset

  Fakta
  Lengde : 4000m
  Seilingshøyde : 70m
  Veibaner : 2
  Havmiljø : Eksponert

  Bilder

  Sulafjorden: image 1 0f 2 thumb
  Sulafjorden: image 2 0f 2 thumb
 • Voldsfjorden

  Greifsneset - Krumsvikneset

  Fakta
  Lengde : 2010m
  Seilingshøyde : 40m
  Veibaner : 2
  Havmiljø : Skjermet

  Bilder

  Voldsfjorden: image 1 0f 3 thumb
  Voldsfjorden: image 2 0f 3 thumb
  Voldsfjorden: image 3 0f 3 thumb